Find your dream job now...

Online Support/Hỗ Trợ Trực Tuyến

ID 14013
Posted 2017-09-15
Closing date 2017-09-24
Term Full time
Category Resort/Casino
Location Svay Rieng
Salary USD -- USD
Experience 2 Year
Number of hire 7
Sex Male/Female
Job level Middle
Job detail
Description We’re an established and fast-growing online gaming company with multinational markets throughout the South East Asian Region and China. Join our competitive and dynamic team for a brighter and better future for your personal and career development.
Chúng tôi là một công ty trực tuyến đã và đang phát triển với thị trường đa quốc gia xuyên khắp Đông Nam Á và Trung Quốc. Hãy gia nhập nhóm cạnh tranh của chúng tôi để có một tương lai tốt hơn cho sự nghiệp phát triển cá nhân của bạn.

Job Benefits/Quyền lợi công việc
1.High Salary (7tr - 10tr or higher)depending on experience.
Mức lương cao (7 triệu – 10 triệu hoặc cao hơn) tùy vào kinh nghiệm.
2.Food provided/Bao ăn 4 bữa/ ngày.
3.Room provided/Cung cấp chỗ ở.
4.Passport/Visa Fees paid/Được hỗ trợ các thủ tục hộ chiếu /Visa.
5.Holidays with Paid Salary every month (Travelling expenses provided)Hưởng lương vào các ngày nghỉ hàng tháng (Chi phí đi lại sẽ được hỗ trợ).
6.Extra Holidays with Paid Salary after every 6 months of employment.
Các ngày nghỉ qui định khác sẽ được chi trả thêm sau 06 tháng làm việc.
Requirement Performance Bonuses and Benefits
Phúc lợi và tiền thưởng hiệu suất
1.Continuous Salary Increment based on performance.
Mức lương luôn được điều chỉnh dựa trên năng lực của nhân viên.
2.Promotion based on performance and development.
TIền thưởng hoa hồng dựa theo lợi nhuận và sự phát triển của công ty.
3.Other Bonuses.
Một số tiền thưởng khác.

Job Responsibility
Nội dung công việc
1.Chat, email or call with customers to provide quality and satisfying solution & service.
Trao đổi, email hoặc liên hệ khách hàng để giải đáp và xử lý chất lượng dịch vụ.
2.Assist customers to perform online banking transactions.
Hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng thông qua trực tuyến.
3.Communicate and coordinate with other departments to provide better assistance for customers.
Giao tiếp và phối hợp với các bộ phận liên quan khác để hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng.
4.Provide reports on daily customer’s related activities.
Báo cáo các hoạt động hàng ngày liên quan tới khách hàng.
Job Requirements
Yêu cầu công việc
1.Females only/Chỉ ưu tiên cho nữ.
2.No experience needed. Training will be provided.
Không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.
3.Able to use the computer to surf the internet, and use Microsoft Excel.
Có thể sử dụng máy vi tính để truy cập internet và Microsoft Excel.
4.Able to work in 24 hours shifts.
Có khả năng làm việc theo ca xoay 24h.
5.Good attitude, responsible and able to create good relationship with others.
Thái độ tốt, có trách nhiệm và có khả năng thiết lập quan hệ tốt với người khác.
6.Preferably Vietnamese and English/Chinese Language.
Ưu tiên Tiếng Việt và Tiếng Anh / Tiếng Hoa..
7.7 positions available only.
Chỉ ứng tuyển 7 vị trí cho chức vụ này.
Contact
Company LUCKY RUBY CASINO
Name LUCKY RUBY CASINO
Website
Address Prey Voa-Moc Hoa Border, Ou Village, Thmei Commune, Kampong Rou District, Svay Rieng Province, Kingdom of Cambodia.
Phone (+855) 44-6401666/(+855) 977821789
Email hr@ruby89.com
Title Closing date